Lưới da cóc

Lưới da cóc

Tấm kim loại được dập lỗ theo quy cách nhất định, dùng sàn lọc phân loại hạt theo yêu cầu tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+Nguyên liệu : nhôm tấm, inox tấm 201, inox tấm 304.
+Quy cách: chúng tôi nhận sản xuất theo yêu cầu của quý khách hàng.
+Ứng dụng : Dùng trong nông nghiệp.

Mã sản phẩm: #dacoc-1
Liên hệ

Tấm kim loại được dập lỗ theo quy cách nhất định, dùng sàn lọc phân loại hạt theo yêu cầu tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+Nguyên liệu : nhôm tấm, inox tấm 201, inox tấm 304.
+Quy cách: chúng tôi nhận sản xuất theo yêu cầu của quý khách hàng.
+Ứng dụng : Dùng trong nông nghiệp.

Đối tác